Et samarbeid mellom Sparebanken Vest og Viking Håndball.

Sparebanken Vest samarbeider med Viking Håndball fordi vi har felles verdier når det gjelder å bidra til at ungdommene på Vestlandet har gode oppvekstvilkår.

Uego er en holdningskampanje for ungdom i sin beste og mest sårbare alder, og har fokus på å inkludere, involvere og respektere hverandre. Målet er at en skal gjøre noe godt for andre, ja, være sykt Uego. Vi er stolte av å være en del av Uego sammen med Viking Håndball.

– Sparebanken Vest

Viking Håndball tar et stort samfunnsansvar for ungdommen i hele regionen, og har bygget opp flere prosjekter som har fokus på å inkludere, involvere og respektere hverandre. Vi arrangerer blant annet håndballskoler, håndballakademiet og skoleturneringer.

Sammen med Sparebanken Vest har vi nå utviklet prosjektet Uego hvor meningen er å få flere til å gjøre mere – for andre. Å være en del av Uego sammen med Sparebanken Vest er både spennende og veldig gøy.

– Viking Håndball