Kontakt

Har ditt idrettslag eller din klubb lyst til å bli en UEGO-klubb? Ta kontakt.


Uego

Merete Nesvik

Klubbutvikler
+47 904 01 416
merete.nesvik@fotball.no

Uego

Erik Løland

Daglig leder
+47 936 99 111
erik.loland@fotball.no

#SyktUego
Uego
35

Klubber

79

Ambassadører

742

Aktive medlemmer

1433

Handlinger