Uego Kriterier

Kriteriene deles inn i tre kategorier. , bør og kan.

Uego-klubber må:

 • Være en inkluderende klubb med plass til alle.
 • Fremme Fair Play på banen.
 • Fremme Uego og gode holdninger utenfor banen.
 • Skape trygghet og inkludering i rekrutteringsarbeidet.
 • Fremme gode holdninger overfor medlemmer og foreldre.
 • Utnevne en Uego-ambassadør.

Uego-klubber bør:

 • Ha en Uego-plan på alle lag i klubben.
 • Gjøre Uego godt kjent i klubben.
 • Utføre ulike oppgaver på lagene som fremmer Uego. For eksempel at hvert lag har hvert sitt Uego-prosjekt per måned.

Uego-klubber kan:

 • Innføre Uego-hilsen på treninger, kamper, fritid o.l.
 • Arrangere Uego-turnering.
 • Arrangere Uego-familiedag med fokus på å få med søsken, foreldre og besteforeldre.
 • Arrangere Uego-rekrutteringsdag.
 • Arrangere Uego-café.
 • Innføre innkluderende Uego-klubbhus.
 • Anskaffe Uego t-skjorter, armbånd o.l.
 • Spille med regnbuefarget kapteinsbånd.
 • Arrangere trafikkdag med bevisstgjøring på trafikksikkerhet til og fra trening/kamp.
#SyktUego
Uego
35

Klubber

79

Ambassadører

742

Aktive medlemmer

1433

Handlinger