Sunde IL + UEGO = Vellykket

Sunde IL med et vellykket UEGO-tiltak | Foto: Sunde IL

En vellykket strandryddedag og et spennende samfunnsansvars-samarbeid

Sunde IL, Smiodden skole i Kvernevik, NFF Rogaland og UEGO har den siste tiden knyttet opp et samarbeid som skal styrke miljøet rundt barn og ungdom i regionen. Samarbeidet skal gjøre at barn og ungdom får en bedre plass å vokse opp.
Et av hovedmålene til UEGO er at klubbene skal få verdiene sine ned fra papiret og ut i handling. Dette er akkurat det Sunde har fått til på en naturlig og passende måte for sitt nærmiljø og medlemmer.

Det er veldig gledelig å se at sunde er i ferd med å ta et enda større ansvar for befolkningen i Sunde / Kvernavik.

Klubben har nå lag en “gul tråd” gjennom alt som gjøres i klubben, fra de yngste til de eldste. Her er noen av tiltakene som skal ivareta et livslang løp i Sunde, gjennom et trygt og utviklende miljø:

 • Aktivitetsdag for barnehager
 • Fotballfritidsordning
 • Internasjonal familiekafe
 • Innsamlingsaksjon til 3er baner
 • Nasjonal strandryddedag
 • Fokus på unge ledere i styret
 • Fotballfitness for den eldre generasjon både på kvinne- og herresiden

Alle tiltakene her er av helt naturlig opprinnelse og er veldig relevant for Sunde som klubb og fore deres nærmiljø.

Det som går igjen i alle disse aktivitetene er UEGO-verdier med fokus å gjøre noe bra for andre. NFF Rogaland har allerede hatt gleden av å delta på aktivitetsdag for barnehager og nasjonal strandryddedag. Her er litt mer informasjon om tiltakene.

Les også:
Pål gjør hele Bryne Uego

NASJONAL STRANDRYDDEDAG:

Sunde gikk i samarbeid med lokale organisasjoner som frivillighetssentral, brannvesen, Lions, Ecofiber Recycling, Nordic Ocean Watch, Rema 1000, Sunde kirke, NFF Rogaland mm., for å arrangere en nasjonal strandryddedag.

 • Mellom 250-300 barn og voksne deltok på ryddedagen
 • Det ble ryddet over 1 TONN med plast og annet avfall
 • Rema 1000 stilte med grillmat til alle som bidrog på dugnad og slo til med 2 stk. gavekort på kroner 5000,- til de lagene som stilte med mest deltakere til dugnad.
 • Når kan barn, voksne og dyr i Kvernevik nyte kystlinjen fri for masse søppel.

AKTIVITETSDAG:

100 barnehagebarn ble invitert i samarbeid med barnehagene (Mjuhaugskogen i spissen), NFF Rogaland, UEGO, 10C ved Smiodden ungdomsskole (UEGO-skole) og KIWI.

 • De første to timene var det full aktivitet på kunstgressbanen, med ulike stasjoner og utfordringer som barna fikk utfordret seg på. Trenere på Sunde, elever fra Smiodden og ansatte i barnehagene bidrog til at alle aktiviteter ble gjennomført på en positiv måte.
 • Samtidig så aktivitetsnivået på banen var høyt, stilte KIWI opp på sidelinjen med to ansatte som grillet mat til alle som deltok eller var med å hjalp.
 • UEGO stilte opp med t-skjorter til alle barna som deltok på aktivitetsdagen.

Dette var definitivt et tiltak som ga mye glede til barna og som forhåpentligvis kan være med å rekruttere mer barn inn i idrettslaget.

Se alle nyheter
Uego
35

Klubber

79

Ambassadører

742

Aktive medlemmer

1433

Handlinger